Här finner ni företrädesvis skidutrustning för militärt, polisiärt bruk. Valda längder på skidor är för att ni skall kunna växla stridförflyttningsätt och genomföra lappkast medmera på ett effektivare sätt. Långa skidor för bärighet i lös snö är ett känt faktum men de är också värdelösa om ni hamnar i kontakt med ett "vilt" som utrustats med vapen.

Skidmaterielen skall också kunna medföras i olika plattformer som helikopter och skoter utan att de förstörs eller ej kan medföras på grund av materielens längd.

Tillagd i varukorgen