Affärsidé

Cold Skills vänder sig till skydds- och säkerhetsmedvetna kunder som har etablerat eller planerar att etablera sig i områden med extrema förhållanden.

I dialog med kunden analyserar vi behovet av materielsystem, utrustning samt praktiska utbildningspaket.

Cold Skills är partner med högt ställda krav på enkelhet, funktionalitet och kvalité. Vi jobbar efter mottot; less is more! Rekommenderade materielsystem, kursinnehåll bygger på våra egna och kunders kunskaper och erfarenheter från olika platser i världen.

Våra kunder tillhör uniformerade yrkesgrupper som militär, polis och sjukvårdpersonal men även affärsresenärer, utlandsarbetande, jägare, fiskare, naturfotografer m.m.

Uppdrag

Att hjälpa er att lösa ert uppdrag, är vårt uppdrag.

Lappugglan (Strix Nebulosa)

Lappugglans utbredningsområde är norra hemisfärens mest otillgängliga, ogästvänliga och stundom iskalla subarktiska skogsområden.

Den jagar enträget, lugnt och metodiskt. Med sitt diskliknande huvud, använt som en radar, lokaliserar och slår den sina byten. Till och med igenom ett snötäcke som bär en 80 kg person och ner till 60 cm djup.

Några av de sista Lappugglorna i Sverige, hittades i Tornedalen. Och i Tornedalen startade Lappugglan sin återhämtning, i samma trakter som grundaren av Cold Skills växt upp i.

Delar av Tornedalen är nu skyddade fjällurskogar där Lappugglan fortsatt finns.

Lappugglan symboliserar klokhet och eftertänksamhet, men samtidigt explosivitet när så behövs. Detta är egenskaper som en verklig överlevare behöver.

Och detta är skälen för att vi valt att låta Lappugglan bli vårt företags symbol och valt att placera Camp Faravid i detta område.

Nyhet