Välkommen till Cold Skills webbshop

Cold Skills vänder sig till skydds- och säkerhetsmedvetna kunder som har etablerat eller planerar att etablera sig i områden med extrema förhållanden.

Cold Skills är er partner med högt ställda krav på enkelhet, funktionalitet och kvalité. Vi jobbar efter mottot; less is more! Rekommenderade materielsystem bygger på våra egna och kunders kunskaper och erfarenheter från olika platser i världen.

Våra kunder tillhör uniformerade yrkesgrupper som militär, polis och sjukvårdpersonal men även affärsresenärer, utlandsarbetande, jägare, fiskare, naturfotografer m.m. Att hjälpa er att lösa ert uppdrag, är vårt uppdrag!

Lappugglan (Strix Nebulosa)

Lappugglans utbredningsområde är norra hemisfärens mest otillgängliga, ogästvänliga och stundom iskalla subarktiska skogsområden.

Den jagar enträget, lugnt och metodiskt. Med sitt diskliknande huvud, använt som en radar, lokaliserar och slår den sina byten. Till och med igenom ett snötäcke som bär en 80 kg person och ner till 60 cm djup.

Lappugglan symboliserar klokhet och eftertänksamhet, men samtidigt explosivitet när så behövs. Detta är egenskaper som en verklig överlevare behöver.

 

Tillagd i varukorgen