Matlagning & Måltider

Här finner ni:

Brännarsystem & Tillbehör

Termosar & Fältflaskor

Tactical Foodpack

Brännarsystem och kärlsystem som minskar bränlseförbrukingen över tid och därmed är viktbesparande för er som måste medföra mat, bränsle och kärlsystem inklusive brännare.

Föda utvecklat för fältförhållanden samt för krissituationer. Föda som kan lagras i år utan att den förstörs ger er en beredskap i krissituationer.

Brännare

Kärlsystem

Mat

Tillagd i varukorgen