Mission Critical Design

Medlemmar i alla organisationer letar och utvecklar de viktigaste detaljerna på sin utrusting för att lösa sina uppdrag.

Dessa viktiga detaljer kan eller kommer att påverka slutresultatet och är därför de MISSION CRITICAL.

MCD ska utforma och utveckla system som stöder eller förstärker de enskilda medlemmarnas prestationer.

Vi har några genemsamma projekt som kommer att höja patruller och opertörers förmåga avseende mobilitet och överlevnad