CTOMS 2ndLine Pack System är ett modulärt system som består av olika ryggsäckar som kan medföras med hänsyn till vilka plattformar för transport som kan utnyttjas eller om sjukvårdsutrustningen måste medföras gående. Allt an använads separat eller ihop, beroende på brukarens behov. Mångsidighet, anpassnigsbarhet och moduläritet är viktigt vid design av bärsystem för professionell sjukvårdspersonal. 

I Skandinavien finner dessa sjukvårdsryggsäckar med ingående systemtänk på ett flertal SF förband och prioriterade Polisenheter.

CTOMS 2ndline Medical Packs

CTOMS 2ndline tillbehör