Sjukvårdsmateriel

Vi har sedan 2008 levererat sjukvårdsmateriel och -utrustning till kunder som vill höja egen beredskap vid expeditionslikande förhållanden, eller områden med otillräcklig tillgång till sjukvårdsresurser eller rent av högriskmiljöer.

Det är främst buren sjukvårdsutrustning som används vid skadeplats för att främst rädda liv samt gör skadad transportduglig för och till kvalificerad sjukvård.

Här finner ni också diverse bärsystem samt sjukvårdsmateriel som kan medföras buret.

Våra kunder är främst militär och polisiära enheter men också akutenheter vid ambulans och olika SAR organisationer.

Vår främsta partner i detta arbete är ADCURIS AB som distribuerar majoriteten av sjukvårdsmaterielen vi säljer.

Varumärken

  • Skandinavisk distribution
  • SAM MEDICAL
  • Celox
  • Skandinavisk distribution