Cold Skills i samarbete med Crossfire

Cold Skills i samarbete med Crossfire

Crossfire är ett välkänt kvalitesmärke bland militära förband i Australien.

Cold Skills distribuerar nu Crossfire för den miitära och polisiära marknaden i Skandinavien / UK och det Baltiska staterna.

Vi har under hösten precenterats för Crossfire och direkt fann vi deras ryggsäckar som mycket intressanta för LRRP, Jägarförband och för er som avser gå långt och bära lite tyngre packningar under längre tid.

Nu under 2020 -2021 kommer vi att  avsluta själva testperioden för säckarna på 50 (+) och 110 liter. När dessa är klar så kommer vi att lägga upp valda säckar på vår hemsida.

2019-09-23 16:07