Laga mat & Äta

Under rubriken Laga Mat & Äta finner ni:

- Föda utvecklat för fältförhållanden samt för krissituationer. Föda som kan lagras i år utan att den förstörs ger er en beredskap i krissituationer.

- Brännarsystem och kärlsystem som minskar bränlseförbrukingen över tid och därmed är viktbesparande för er som måste medföra mat, bränsle och kärlsystem inklusive brännare.

Brännare

Kärlsystem

Mat

Tillagd i varukorgen