Camp Faravid

Special Projects

Låt oss på Camp Faravid ge er ett helt unikt, säkert och fungerande logistiklösning i absolut vildmark.

Vi löser allt så att ni i företagets ledningen eller projektgruppen har möjligheterna att fokusera på upplägg och genomförandet.

Det kan vara företagsarrangemang där anställda, medarbetare, kunder ges ett skräddarsytt upplägg i syfte såsom:

- öka sammanhållning och förståelse för egen organisation, egna produkter utnyttjande etc.

- presentera egna tjänster och produkter för distributörer och kunder i en fältmässig miljö och i en historisk inramning som ni aldrig upplevt.

- genomföra kurser i de ni är bäst på fotografering, fiske, överlevnad med mera.

- låt era egna grupper, kurser få uppleva ett unikt upplägg på en mycket speciell och annorlunda anläggning.

- matlagningskurser med inslag av lokala rätter samt metoder för jakt/fiske, fångst, plockning, bakning, tillagning, förberedleser samt konsevering av bär och vilt.

- egna kursupplägg där vi stödjer med moment inom ramen för ert eget upplägg.

- egna tester och utvärderingar av metoder, tjänster och produkter under extrema förhållanden.

- egna upplägg med produktförevisningar i extrem subarktisk miljö.

Faravid event