Camp Faravid - en kamp för överlevnad!

För över 10 000 år sedan skrapade senaste Inlandsisen över det mesta av norra Skandinavien och lämnar djupa dalar, raviner och hål i dess spår.
Efterhand bildades ett landskap av stora barrskogar och kärr, björkklädda lågfjäll reser mer än 500 meter över havet. Sedan tusentals år har det funnits olika folkgrupper i ett område från Bottenviken upp till Norra Ishavets stränder. De livnärde sig på jakt, fiske och samlande av förnödenheter. Vissa folkgrupper utvecklades till att leva ett nomadliv och så fanns det dem som levde mer stationärt och i större utsträckning förlitade sig på boskap och visst odlande. Järnhantering med mindre masungnar fanns för ca 3000 år sedan i området. Men oavsett så har de utvecklats strategier för överlevnad som i stort byggde på att under 3 sommarmånader förbereda sig för 9 månaders vinteröverlevnad för sig själv och sina djur. Men det senaste århundradet har lett till att allt mer av dessa kunskaper och färdigheter allt mer kommit att falla i glömska och därmed sakta men säkert allt mer försvinner.

Kring 800-talet var en av dessa folkgrupper, ett folk som kallats Kväner. Kvänland omnämns bland annat i skalden Egil Skallagrimssons sagas 14 kapitel. Kvänernas landområde, som sträckte sig från Bottenviken upp till norra Ishavet, leddes av en kung/klanledare kallad Kung Faravid. Kvänerna och samer m.m. skall ha befunnits sig i fejd med Karelare som härjade, beskattade och plundrade folkgrupper i s.k. Kvänland. Kung Faravid skall, enligt sägnerna, i allians med nordmän (vikingar), ledda av Ulf Bjalvesson besegra och kasta ut Karelarna ur Kvänernas områden. Ulf Bjalvesson kallades Kvällulv därför att han troddes nattetid kunna förvandla sig till ulv (varg). Första gången kämpade Kvänerna och vikingarna mot Karelarna i egna områden för att en andra gång ta striden till Karelarnas egna områden.Denna historia har inspirerat oss till projektet - Camp Faravid. En liten stuga med ett trädtält i nordöstra Lappland, mitt i vildmarken och mitt i gamla Kvänernas land vid gränsen till Pessinki Fjällurskogs reservatet.

Symbolen Solkorset finns i tornedalsk allmogetradition längs hela Tornedalen. Solkorset finns inristat i forna jakt- och fångstredskap. Liknande solkors, om än med fler detaljer, förekommer ofta även ingraverat i friargåvor såsom skäktbrädor, rockblad, linfästen, bandgrindar etc . Symbolen kan ha inristats i arbetsredskap bara för dekorationens skull, men då den förekommer i exempelvis kruthorn och knivskaft, knivslidor, så kan tanken också ha varit att solkorset för tur, framgång eller bra vägvisning med sig vid jakt eller fångst. Solkorset som symbol passar perfekt för verksamheten i Camp Faravid.

Även om Kvänkungen Faravid och existensen av Kvänland är starkt debatterat så är det odisputerbart att det i området funnits folkgrupper som under århundraden fått utstå beskattning, härjning, plundring och en del krig. Det är enligt vår mening, att områdets invånare med sin överlevnadsförmåga, då de kallades in i krigstjänst, var grunden till framgångar som vid slaget vid Suomosalmi, under Finska vinterkriget. Eller så utnyttjades dessa förmågor "dolt" när ortbor hjälpte flyende genom den subartiska vildmarken till frihet från förföljelse och förtryck under 2:a världskriget. Förmågor som lagt grunden till förstklassiga färdigheter i vintertjänst som funnits bland tidigare förband området sedan beredskapsåren. Kunskaper och färdigheter som förvaltas av jägarförband som Jägarskolan - Kiruna, AJB - Arvidsjaur och FJS i Karlsborg fram till 2000-talet.

Camp Faravids syfte är främst att bevara kunskaper och färdigheter för överlevnad i ett subarktiskt område både under höstlika samt extrema vinterförhållanden. Kurserna och deras upplägg bygger på årtionden av personliga erfarenheter, en hel del färdigheter från militära enheter specialiserade på vinterutbildning. Men främst utnyttjas kunskaper och färdigheter från lokala människors i området.

Terrängen kring Camp Faravid

År 2000 utsåg Sverige ett område på 97 245 hektar att bli Pessinki naturreservat. Pessinki är en avlägsen vildmark där vilda djur såsom brunbjörn, skandinaviska älgar, örnar skådas och ibland det hörs en varg yla, i en nästintill orörd vildmark.

På vintern omvandlas området till en ännu mer underbar och intensiv vildmark, då många växter och djur sover eller migrerar och lämnar den hårda klimatet. Nu tar välanpassade arter över. Ren, älg, räv, utter, illrar m.m. som bemästrar överlevnad i detta snötäckta taigaområde.

Att förflytta sig under dessa extrema förhållanden, över frusna sjöar och bäckar, underlättas med hjälp av hundspann, turskidor och snöskor.

Vinter i Pessinki-området är fascinerande, fredligt och spännande. Det är en plats för spektakulära ytterligheter såsom färsk snö, ren, kall luft som omger glödande heta eldar. Och den kraftfull tystnaden omslagen i en strålande stjärnklar himmel ofta med färgstarkt norrsken.

Allt för kampen

Under 2020 har svenska staten valt att sätta stopp för våra planer. De har valt att fortsätta sitt värv med att trycka bort skogssamer och s.k Lantalaistet (Tornedalingar) från Suijavaara. På 1920-talet tog svenska staten bort Lappskattelandet från skogssamerna i Suijavaara och tvingade en hel grupp att upphöra med stationär renskötsel kombinerat med jakt och fiske. 

Länsstyrelsen ihop med Naturresurs och Rennäringsenheten har kommit fram till att microföretagsamhet i området kring Suijavaara stör rennäringen och därför skall "Camp Faravid" rivas. Vi har bevisat genom att genomföra ett antal event, under 3 års tid,  att vi inte överhuvudtaget stört rennäringen. Men vi bostar lokal näringsverksamhet. Vi har dragit ner på våra ambitioner för att visa hänsyn till rennäringen, genom att förbjuda frekventa besök i stugorna när renarna är i s.k. vinterbeteslandet. Vår verksamhet bygger på gröna ekoupplägg, då alla besökare går eller skidar ut till vårt skifte genom egna marker eller byamarker längs "urminnes led" mellan Suijavaara och Loungaslombolo. Mindfulness eller företagsevent med grupper om max 16 personer i Pessinki Naturen är inte ett störmoment, jämfört med vad lokala skoterentusiaster och övrig "turism" stör i Suijavaara med omnejd. Och jämfört med Kiruna Kommuns västliga områden utgör våra event inte ens en promille av trycket på vår natur i Lappland.

Länsstyrelsen hänvisar bland annat till beslut tagna ihop med Jordbruksverket 2005. Då infördes områden - Riksintresse för rennäringen. Detta beslut togs utan att samverkan skett med privata markägare, Suijavaara intresseförening eller liknande. 2018 togs också beslut om Översiktsplan för Kiruna Kommun. Här hävdar Kiruna Kommun, att Länsstyrelsen tvinga dem att ta bort föreslaget LIS område i Suijavaara. LIS skulle kunna underlätta för Suijavaara att skapa förutsättningar för besöksnäring. Staten bedriver något som kan liknas vid etnisk rensning i Suijavaara.  Det skall inte gå att skapa sin egen framtid i området kring Suijavaara om du inte tillhör en priviligierad grupp, som de själva kallar sig för - söner och döttrar av staten! 

Det är nu dags att sprida detta ut i offentligheten i hela världen och tvinga staten att ersätta de grupper som fördrivs från deras gamla marker i Suijavaara-området. Här kan inte staten hävda att samebyn kan åberopa gammal hävd, staten har fördrivit Skogssamer och Lantalaiset och gett samebyn nyttjanderätten till Suijavaara med omnejd. I övriga fall i Sverige ersätt markägare med arrendeavtal, till exempel måste bolag som anlagt vindkraftsparker betala höga avgifter till samebyar för att vindkraftsparker ligger i deras områden, vilket är rätt.

Men i Suijavaaras fall valde och väljer staten att driva ut Skogssamer och Lantalasiet och inte implementera en politik som tar hänsyn till en grupp som inte kan hävda gammal hävd. 

Så allt för kampen om campen!

 

Faravid Galleri

 • The river by the camp
 • Extreme survival training
 • Coldness
 • Inside the wood tent
 • Subarctic operator
 • Routas
 • Track reading
 • Faravid wood tent 20
 • Class of autumn 2018
 • Polaris Titan

Partners

Bilder från Camp Faravid

 • Morgonsol i oktober
 • Routas sommaren 2018
 • Barmarkskurs 2018
 • Norrsken under nattmarsch
 • Kvällseld utanför "Levin Mökki"
 • Vattenövergång Routas
 • Gamla båten en bit från campen
 • Souvasrulle till kvällsmål
 • Snacks och snack vid elden
 • Partio-sauna för 16 personer